fbpx

Single Blog Title

This is a single blog caption

Regionalni volonterski centar

205473140

Na konkursu Ministartsva omladine i sporta za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije brige o mladima Connecting je konkurisao sa projektom Regionalnog volonterskog centra. Više o projektu možete pročitati u nastavku teksta.

Osnovni cilj projekta Regionalni volonterski centar – Pančevo jeste promovisanje volonterstva na lokalnom i regionalnom nivou radi osnaživanja i razvoja pojedinaca i društva kroz povećavanje stepena svesti šire javnosti o značaju i vrednostima volontiranja, kreiranje i sprovođenje volonterskih programa, efikasnije povezivanje volontera sa prilikama za volontiranje, osnaživanje pojedinaca i razvoj ljudskih resursa putem volonterskih aktivnosti i poboljšanje položaja pojedinaca iz socijalno osetljivih grupa kroz njihovo uključivanje u volonterski rad.

Projekat je namenjen mladima koji žele da volontiraju u oblastima za koje su zainteresovani i institucijama/organizacijama koje nude volonterske programe, ali i onima koje bi, formiranjem ovakvog servisa, započele kreiranje programa za volontere/ke.

Regionalni volonterski centar omogućiće efikasnije povezivanje volontera/ki i programa što će, pre svega, omogućiti mladima da kroz sticanje određenih iskustava, unapređuju svoje veštine i znanja, te postaju konkurentniji pri daljem izboru školovanja i profesionalne karijere.

Kako bi se olakšalo i unapredilo povezivanje OCD/ ustanova/ institucija i njihovih programa sa zainteresovanim mladim volonterima, pored postojeće baze volontera ideja je da se formira baza organizatora volontiranja. Formiranje baze organizatora volontiranja podrazumeva detaljan opis njihovih volonterskih programa i ponuđenih volonterskih angažmana (vrsta aktivnosti koju volonter/ka treba da obavlja, vreme trajanja angažmana, kriterijume po kojima bi angažovali određene volontere i sl.). Baza volontera i sadrži detaljne informacije o mladima koji žele da se priključe volonterskom radu (pol, godište, veštine, iskustvo, raspoloživo vreme, itd.). Informacije potrebne za formiranje baze dobijaju se putem precizno kreiranog upitnika koji popunjavaju volonteri/ke, a koje su dostupne je na sajtu volontiraj.wordpress.com.

Organizovanjem modularnih obuka za OCD/institucije/ustanove podići će se kapacitet organizatora volontiranja, a samim tim i obezbediti adekvatni volonterski programi koji će zadovoljiti potrebu mladih za angažovanjem u društvenoj zajednici.

Konstantim promovisanjem vrednosti volonterizma kroz kampanje za regrutovanje volontera i organizpvanjem velike kampanje povodom Međunarodnog dana volontera podićićemo svest građana o društvenom aktivizmu i omogućićemo mladim osobama da se aktivno uključe u razvoj građanskog društva.

Connecting je nosilac projekta, partneri su Kancelarija za mlade iz Pančeva i Dom omladine, zatim udruženja: Refraction tim, Prepoznaj u sebi, Omladinska zona, Suncokret Omoljica i KOMPAS-Kreativni omladinski centar Pančeva za borbu protiv side.