fbpx

Single Blog Title

This is a single blog caption

Prvi Modul u okviru projekta „Put ka EU fondovima“

U organizaciji  udruženja Connecting People i KOMPAS 25. i 26. januara održan je prvi trening  u okviru projekta “Put ka EU fondovima”, a uz podršku grada Pančeva.

Predstavnici  20 udruženja su, u prvom od tri radna Modula, upoznati  sa procesom izrade i implementacije projekta.

I Modul – “Razvoj i implementacija projekta”

Predavač, Pavle Krikovuća, najpre je istakao značaj pitanja “zašto” prilikom ulaska u proces pisanja projekta, kao nosećeg, da bi potom sa učesnicima prošao kroz konceptualizaciju projektne ideje i analizu stejholdera kao etapa u izradi projekta. Učesnici su se potom, kroz rad u grupama, na praktičan način, upoznali sa “drvetom problema” i “drvetom ciljeva”, alatima korisnim za razradu projektne ideje. Drugog dana učesnici su se bavili komunikacijama, internim i eksternim, analizom kapaciteta svojih organizacija i budžetiranjem, kroz rad na konkretnom zadatku, u grupama.

I Modul – “Razvoj i implementacija projekta”

Učesnici su tokom prvog vikenda dobili znanja o procesu izrade i implementacije projekta koja će kroz dalji rad u okviru svojih organizacija preneti članovima svojih organizacija i koja će tokom II Modula koristiti prilikom izrade sopstvenih projekata.

I Modul – “Razvoj i implementacija projekta”

II Modul posvećen je razvijanju autorskih projekata, dok je III Modul posvećen evropskim fondovima.

Vidimo se u subotu 1. februara!

6 Responses