fbpx

Single Blog Title

This is a single blog caption

Obuka za omladinske lidere/ke

Predstavljamo vam našu i vašu Saru Đurđević, volonterku Connecting-a, koja nas ove godine predstavlja u programu obuke za omladinske lidere/ke koju sprovodi Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinkog Rada.

“Kao osoba koja je veći deo svog života provela na kampovima, seminarima i radionicama, aktivizam više doživljavam kao način života nego kao konkretne aktivnosti koje pojedinac ili određene grupe planiraju i sprovode. Svakako da je zajedničko ovim shvatanjima postojanje određenog cilja koji se ostvaruje razvijanjem energije koja predstavlja produkt svakodnevnog ulaganja i posvećenosti, pri čemu se ispoljavaju najkreativniji aspekti bića. Ta energija koju zajedničko definisanje problema, krivudavost puta pronalaska potencijalnih rešenja i pružanje prilika svakom članu tima da iskaže svoje želje, potrebe, ideje i da da svoj doprinos u određenoj aktivnosti čini aktivizam vidljivim – nama, koji uživamo aktivno učešće u tom procesu i beremo plodove uloženog rada i truda, ali i zajednici koja se razvija i dostiže zrelost kroz mnoštvo sitnih promena, koje na kraju čine našu okolinu boljim mestom za život.

Prijavljivanje za obuku za omladinske lidere nije iziskivalo posebnu motivisanost nezavisno od aktivizma, budući da predstavlja samo jedan vid fenomenološkog oblika ispoljavanja istog; stoga motivaciju ne može činiti ništa drugo do težnja za usavršavanjem i radom na sebi, koji uslovlja stalno preispitivanje, sticanje novog znanja i probijanje okvira granica postojanja i delovanja kroz nove susrete sa ljudima sličnih i različitih interesovanja, životnih opredeljenja i iskustava. Jer da nije aktivizma, odnosno mladih ljudi koji svojim energičnim poduhvatima uzimaju ulogu ambasadora u ostvarivanju prava i zadovoljenja potreba svih nas, ne bi bilo ni promena – bar ne u svom punom obliku.”