Kamp – Freedom

„Freedom Art“ nacionalni volonterski kamp  okupio je 10 volontera iz različitih krajeva Srbije tokom avgusta 2015. godine.

Letnji volonterski kamp u Pančevu po prvi put je organizovan od strane Regionalnog volonterskog centra Pančevo i udruženja građana Connecting people, a u okviru FreeDom Art festivala. Za učešće na ovom kampu prijavilo se 10 volontera/ki iz cele Srbije, među kojima su dva kamp lidera.  Volonteri/ke su pored radova na zgradi Streljačke družine Pančeva 1813 bili i logistička i kreativna podrška  FreeDom Art festivala. Glavna ideja kampa slobode bila je promovisanje i popularizacija vrednosti volontiranja kod šire javnosti.