fbpx

Single Blog Title

This is a single blog caption

Intervju sa Nemanjom Rotarom: „Saradnja institucija i organizacija je bitna jer jedni drugima mogu ponuditi svoje kapacitete i time upotpuniti programe za mlade“

Nemanja Rotar, član Gradskog veća zadužen za kulturu i omladinu grada Pančeva govori o saradnji institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom. 

Sa kojom organizacijom (organizacijama) ste ostvarili saradnju i kada?

Kancelarija za mlade grada Pančeva sarađuje sa udruženjima za mlade i udruženjima mladih u cilju unapređenja položaja i kvaliteta života mladih, zadovoljavanje potreba mladih i rešavanje specifičnih problema mladih. Shodno tome svake godine raspisuje Konkurs za sufinahnsiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora.

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?

U 2018. godini Kancelarija za mlade podržala je nekoliko kvalitetnih programa i projekata koji unapređuju položaj i kvalitet života mladih. Sa nekim od tih organizacija Kancelarija za mlade ima dugogodišnju saradnju i sufinansira njihove projekte, a interesantno je to što su se u poslednje dve godine registrovala udruženja za mlade i u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva, sa kojima smo uspostavili lepu saradnju i uključujemo ih u sve naše aktivnosti. Organizacije i projekti koji su finansirani putem ovog konkursa u 2018. godini:

– “Psihogeneza” centar za edukaciju i lični razvoj – projekat Savetovalište za mlade “Moje mesto”

– Unija mladih grada Pančeva – projekat “Edukuj se, volontiraj i zaposli se”

– Pokret gorana i centar volontera – projekat “Družimo se i učimo”

– Centar za informisanje, obrazovanje i preduzetništvo – projekat 2Biblioteka na otvorenom sa solarnim napajanjem” 

– “Connecting” – Program profesionalne orijentacije i obrazovanja za preduzetništvo “Kad porastem biću…”

– Asocijacija za mlade – projekat “Bezbednost je na (s)ceni”

– Unija mladih Jabuka – projekat “Umrežavanje sa mladima iz Makedonije”

– Kreativni kulturni klub – projekat “Festival rokenrola”

-Udruženje mladih Ivanovo – projekat “Alternativna muzička umetnost

– Planinarsko – ekološki klub “Soko” – projekat “Upoznaj svoju prirodu” 

Važno je napomenuti i to da Kancelarija za mlade grada Pančeva tesno sarađuje sa Domom omladine Pančevo i da zajedno organizuju programe za mlade i ustupaju prostor mladima za realizaciju njihovih aktivnosti.

Grad Pančevo je prošle godine za mlade sa teritorije grada Pančeva uveo i jedan novi program – “Kultura na poklon” u koji su se uključile sve institucije kulture kako bi afirmisali prave vrednosti u kulturi, podstakli mlade da učestvuju u kulturnom životu naše lokalne zajednice i omogućili im da se upoznaju sa kulturnom ponudom grada.

Naime u okviru ovog programa svi oni koji u tekućoj godini napune 18 godina dobijaju vaučer u vrednosti od 3.000,00 dinara koji mogu iskoristiti za programe koji se odvijaju u ustanovama kulture u gradu i naseljenim mestima i imaju besplatno članstvo u Gradskoj biblioteci.

Šta је vaša institucija dobilia kroz sarаdanju  sa organizacijom/ama?

Saradnjom sa organizacijama koje se bave omldinskim radom  Kancelarija za mlade je  dobila značajno na kreativnosti, masovnosti i profesionalnosti.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnju institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Saradnja institucija i organizacija je bitna iz razloga što jedni drugima mogu ponuditi svoje kapacitete i time upotpuniti programe i projekte koji unapređuju, obrazuju i zadovoljavaju potrebe mladih.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podigla na viši nivo?

Da bi ova saradnja bila bolja u budućnosti ovaj sektor rada bi trebalo što više depolitizovati kako bi energija, ideje i projekti nesmetano srtujuili i bili okončavani. Potrebno je razbiti sve predrasude na nivou vlast – građani kako bi se stvorila sinergija u radu. Ova oblast zaslužuje mnogo veću posvećenost državnih organa.