fbpx

Design for change

Design for change

Loše vesti su da više od 65% učenika/ca u Srbiji smatra da je nastava dosadna. Rezultati PISA testova iz 2012. nam govore da skoro 40% testiranih učenika i učenica nije dostiglo nivo funkcionalne pismenosti! Procene su da više od 50% mladih želi da se zaposli isključivo u javnim preduzećima i činjenica da više od 200.000 mladih traži posao svakog dana! Svetski ekonomski forum primećuje i da Srbija nema kapacitet da zadrži talente i da je prema tom kriterijumu najslabije rangirana zemlja u svetu.

Dobre vesti su da se gore prikazano stanje menja kada:

  • uskladimo formalni obrazovni sistem sa potrebama dece
  • deca uoče povezanost između teorije i njihovih ideja
  • deca rade na rešavanju realnih problema koji su njima važni i interesantni
  • mi vidimo i vrednujemo učenike/ce ne samo kroz njihova akademska dostignuća, već kao socijalno svesne i proaktivne nosioce promena u svojoj zajednici.

Design for Change doprinosi ovoj promeni jer kroz saradnju sa nastavnicima i organizacijama pomaže učenicima/cama u formiranju životnog stava “Ja mogu!” i tako ih priprema da se suoče sa izazovima 21. veka na najpozitivniji i najkonstruktivniji način.

Design for Change je svetski pokret i međunarodno priznat i više puta nagrađivan obrazovni program koji je počeo sa radom 2009. godine i od tada do danas je stigao u škole širom sveta. Danas je prisutan u više od 30 zemalja sa tendencijom daljeg rasta.  Ovaj program je u skladu sa Strategijama razvoja obrazovanja u Srbiji, Evropi i svetu.

Connecting u saradnji sa Design for Change Srbijom sprovodi DFC edukativne programe za mlade širom Srbije.

Više o programu možete saznati na zvaničnom sajtu pokreta Design for Change.