fbpx

Single Blog Title

This is a single blog caption

Akreditacija za primenu i unapređenje standarda omladinskog rada

UG “Connecting people” pridružilo se procesu akreditacije za primenu i unapređenje standarda omladinskog rada koje sprovodi NAPOR. Proces akreditacije započet je obukom od 14. do 16. septembra 2015. u Sremskim Karlovcima. Ispred UG “Connecting people” na obuci je bio Deniz Hoti, izvršni direktor udruženja. Cilj same obuke  je procena primene standarda u praksi organizacija. Organizacije su obučene kako da koriste razvijene standarde, kao i da izvrše procenu ispunjenja standarda u praksi svoje organizacije uz pomoć akreditora.

Na kraju procesa akreditacije, a na osnovu kreirane procene kvaliteta rada,UG “Connecting people” napraviće u saradnji sa akreditorima, akcione planove za poboljšanje određenih aspekata svojih programa.

Na taj način, poboljšaćemo kvalitet sopstvenog rada, kao i efektivnost u direktom radu sa mladima. Kreirani alat za procenu prepoznaje 3 nivoa kvaliteta rada. Na osnovu izvršene procene, organizacija članica dobija akreditaciju od NAPOR-a za nivo na kojem se trenutno nalazi u odnosu na svaki od standarda (u začetku, u razvoju, razvijen u potpunosti). Stečenu NAPOR akreditaciju organizacija može da pruži kao dokaz relevantnim institucijama i donatorima o kvalitetu svog rada.

Očekuje se da procena organizacija bude završena do 28. februara 2016.

Odlukom UO Napor-a od 06. septembra 2015. godine UG “Connecting people” dobilo je status pridruženog člana i ima pravo da učestvuje u svim projektima i procesima Asocijacije. Odluku UO Napor-a možete pogledati ovde.