Program za razvoj omladinskog preduzetništva

„Daj čoveku ribu i nahranićes ga za jedan dan, nauči ga da peca i nahranićeš ga za ceo život“. Konfučije

Održivi ekonomski rast zavisi od preduzetništva. Preduzetnici kreiraju nove poslove, doprinose ekonomskom rastu i postaju nosioci razvoja zdravog poslovnog okruženja. Organizacije civilnog društva (u daljem tekstu: OCD) zajedno sa privrednim komorama i vladinim institucijama imaju važnu ulogu u razvoju preduzetništva i promociji preduzetničkog duha. OCD su pozicionirane između vlade koja nastoji da kreira ekonomski rast i privatnog sektora koji nastoji da razvije novu generaciju radnika. Kao glas mladih mi zagovaramo politike, kreiramo i realizujemo obrazovne preduzetničke programe, i inicaramo kampanje radi promocije vrednosti preduzetništva. Naša odgovornost je da naučimo mlade kako da kreiraju poslove, umesto kako da ih dobiju.

Komponente našeg programa za razvoj omladinskog preduzetništva su:

Informisanje

Predstavlja skup aktivnosti koje imaju za cilj upoznavanje mladih sa mogućnostima koje im stoje na raspolaganju kada je u pitanju školovanje,  usavršavanje  i pokretanje sopstvenog posla. Pristup informacijama je od presudnog značaja za razvoj omladinskog preduzetništva.

Edukacija

Za mnoge poslove, zapošljavanje je nemoguće bez edukacije. Obrazovni programi mogu dati mladima osnovu, odnosno veštine koje će im služiti prilikom pokretanja biznisa i zapošljavanja. Obrazovni programi na bazi iskustvenog učenja su posebno važni za razvoj omladinskog preduzetništva. Sticanje znanja o zakonskoj regulativi, upravljanju finansijama i pravljenju biznis plana od presudnog značaju su za pokretanje sopstvenog posla, sa druge strane svedoci smo da ove veštine nisu deo tradicionalnih kurikuluma. Edukacija pomaže mladima da ostvare svoje snove. Inspiriše ih, daje im preko potrebno samopouzdanje da inoviraju, preuzmu rizik i vide sebe kao buduće preduzetnike.

Primena veština

Obrazovni programi mogu imati efekta jedino ako mladi imaju prilike da primene stečena znanja. Stručne prakse, takmičenja u kreiranju biznis planova itd pomažu mladima da razumeju šta je sve potrebno da urade da bi jednog dana bili uspešni preduzetnici. Stručne prakse upoznaju mlade sa kancelarijskim okruženjem, obavezama i očekivanjima. Takođe, dovode mlade u direktan kontakt sa zaposlenima i budućim mentorima.

Mentorstvo

Ključni resurs za razvoj novih preduzetnika. Mentori pomažu mladima da ostvare svoj pun potencijal, kroz podršku, deljenje znanja i kontakata. Oni pružaju sve od saveta iz njihovog praktičnog iskustva, do davanja povratnih informacija i usmeravanja mladih.

Vršnjačko umrežavanje

Građenje poslovnih odnosa je od presudnog značaja za individue u bilo kojoj oblasti rada, ali je posebno važno za preduzetnike. Biznis konekcije kreiraju prilike za razmenu ideja, inovaciju i rast. Umrežavanje pomaže mladim preduzetnicima da ostanu povezani, motivisani i da nastave sa njihovim usavršavanjem i razvojem ideja i preduzeća.